تعمیر و نوسازی لیفتراک

پروژه ها

جزئیات پروژه
_
توضیحات تکمیلی

تعمیر لیفتراک 4 تن ، بازسازی کامل و اورحال، تمامی خدمات صورت گرفته با هماهنگی صاحب دستگاه انجام شده و باتوجه به اینکه دستگاه در حین کار از نظر ظاهری دچار خش شده رنگ گردید. خدمات صورت گرفته در کمترین زمان و با حداقل مبلغ صورت گرفت که مشتری متزلزل نگردد. موتور و گیربکس و رادیات تعمیر شد و اورحال گردید.